TunnelBear omgår iransk VPN-blokkering

Det er dessverre ikke overalt folk er så heldige som vi er i Norge. Mange land opplever ekstrem sensur, og en streng begrensning når det gjelder hvilke sider de har lov å besøke. Kina og Iran er verstingene her, og har blokkert alle typer VPN. Dette er for å unngå at befolkningen får tilgang på nyheter og informasjon fra andre land.

I disse landene ønsker myndighetene en diktatorisk kontroll på befolkningen, og er villig til å gjøre hva som helst for å unngå demonstrasjoner mot de som sitter med makten. Bare det å offentlig å ut å si man er uenig med disse, kan resultere i årevis i fengsel. TunnelBear har bestemt seg for å hjelpe de som er i denne situasjonen, og gi dem mulighet til å besøke utenlandske nettsteder, samt kommunisere med mennesker i andre land.

I både Venezuela og i Belarus har de opplevd krisesituasjoner den siste tiden. TunnelBear har da steppet inn, og hjulpet med en midlertidig VPN-løsning. Det er firmaets mål og kunne tilby en god VPN-løsning som alle som trenger det, og opplever vanskelige situasjoner i sine egne land. Det er viktig at disse kan få besøke utenlandske nettsteder, både for å vite hva verden sier om det som skjer, og få et mer sannferdig bilde enn myndighetene vil gi dem.

Det å stenge av internett, eller forby tilgang til utenlandske nettsider, er en teknikk myndighetene bruker for å kontrollere befolkningen. Dette tar fra dem retten til å kommunisere hvordan situasjonen egentlig er, og se et mer objektivt bilde enn det myndighetene presenterer. Dette er noe TunnelBear er sterk imot, og nå jobber hardt for å unngå.

Hvordan hjelper de i Iran?

I Iran er kontrollen myndighetene utøver mot befolkningen ekstrem. Selv om både TunnelBear og alle andre VPN-løsninger er bannet i Iran, har førstnevnte endelig funnet en vei for å omgå forbudet. Siden sensurering-system Iran har satt opp var svært komplisert, var ikke dette bare enkelt. For å gjøre dette brukte de en ny og innovativ teknologi.

Denne teknologien kalles ENSI, og er en kryptert servernavn-indikator. TunnelBear mener ENSI er neste steget på veien mot en privat linje på nettet, og den fungerer der mange andre metoder feiler. TunnelBear er den andre appen i verden som bruker denne teknologien, og resultatene er svært lovende. Tenk bare hvordan denne hjelper mennesker i Iran akkurat nå.

En av tingene TunnelBear gjør nå, er å tilby alle i Iran 10 GB i måneden helt gratis. Det er et initiativ, som kan ha stor betydning for hele landet. 10 GB tilsvarer rundt 20 timer med surfing på sosiale medier, som vanligvis er blokkert for befolkningen. Alternativt kan det brukes til 800 timer med sikker surfing på hele nettet. Dette kan gi befolkningen ny og viktig informasjon, om hva som skjer i landet, og i resten av verden.

Når myndighetene tar disse rettighetene fra mennesker, kan de forårsake stor skade. De mister rettighetene til å kommunisere med verdens-samfunnet, og dokumentere vold, overgrep og andre ting som skjer i landet. Denne makt-kontrollen vil vi ikke tillate myndighetene og ta, og vi er glade noen endelig gjør noe med det. Bra gjort TunnelBear!